Gjykata Administrative e hodhi poshtë padinë e VMRO-DPMNE-së për votimin në Novosellë

0

Gjykata Administrative sot e hodhi si të pabazë padinë e VMRO-DPMNE-së, e cila ka të bëjë me ankesën e refuzuar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendvotimin 1789 në Novosellë.

Shtuesi i padisë, VMRO-DPMNE, kërkoi që të anulohet votimi në Qendrën e votimit numër 1789 në procedurën për zgjedhjen e kryetarit të Novosellës dhe votimi të përsëritet në afatin ligjor të përcaktuar me Kodin Zgjedhor.

Në seancën e sotme u theksua se nuk ka pasur kundërshtime për procesin e votimit i cili zgjati deri në orën 19, por për mbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve në këtë vendvotim.

Paditësi ka kërkuar anulimin e votimit për shkak se Këshilli zgjedhor nuk ka qenë në gjendje menjëherë pas përfundimit të votimit ta përpilojë Procesverbalin me shënimin e saktë e të dhënave të fletëve të votimit të përdorura dhe për personat e nënshkruar në Listën e votuesve për atë vendvotim.

U konstatua se 411 zgjedhës ishin nënshkruar në Listën e votuesve, ndërsa 412 fletëvotime u gjetën në kutinë e votimit.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 11 maj e hodhi poshtë ankesën e VMRO – DPMNE-së për votimin në këtë vendvotim pasi sipas detyrës zyrtare kishte hapur materialin zgjedhor dhe pas numërimit konstatoi se ai ishte mirë dhe se numri i fletëvotimeve në kutinë përkon me numrin e votuesve që votuan.