21 milionë denarë subvencione për 87 kompani

0

Gjithsej 87 ndërmarrje mikro të vogla dhe të mesme sot morën vendime për pagesën e mjeteve nga Programi për konkurrencë, inovacione dhe sipërmarrësi. Për këtë dedikim janë parashikuar 21 milionë denarë për furnizimin e pajisjes, veglave, makinave dhe instrumenteve, por jo më shumë se 300.000 denarë për kompani. Qëllimi i kësaj mase është që të rritet produktiviteti dhe konkurrenca e këtyre kompanive dhe të kenë mundësi për punësime të reja.