,,Haxhi Pishmani” i BDI-së  Arbër Ademi i ndërron qëndrimet dy her në ditë!?

0

,,Haxhi Pishmani” i BDI-së  Arbër Ademi i ndërron qëndrimet dy her në ditë!?

Se BDI-ja është vetëm mjet për shfrytezim nga të tjerët dhe se s’kanë qendrim konzistent,më së miri flet deklarata e Deputetit Arbër Ademi i cili pasi deklaroi se nuk do të njohin rezultatin e regjistrimit nëse shqiptarët dalin nën 20%” menjëherë i ka ra ,,pishman” me gjasë për shkak të presionit nga partneri i koalicionit Lsdm.
BDI-ja 18 vite me radhë veprojnë në këtë mënyrë duke u përshtatur ç’doher me qëndrimet e partnerit të koalicionit,ata ndërojnë qëndrimet varësisht prej kerkesës së partnerëve qe iimenaxhojnë ato.
Kjo dëshmon se ata janë përfaqësues formal dhe realisht nuk kakanësnjë impakt në politikat qeveritare por veprojnë formalisht sipas diktatit të partnerit maqedon.