Qeveria ka dhënë mendim negativ për etninë në letërnjoftime

0

Qeveria është gjithashtu kundër përkatësisë etnike në letërnjoftime, pozicioni i Zaev-it ishte politik Më 9 shkurt të këtij viti, me opinionin nr. 44.5-12736 / 1-20, Qeveria e RMV-së dha opinion-mendim negativ, gjegjësisht i propozoi Kuvendit që të mos miratojë projektligjin për letërnjoftime, sipas të cilit do të shkruhet përkatësia etnike në to, raportoi “MKD.mk”. Sipas mendimit, thuhet se në Maqedoni nuk ka procedurë për përcaktimin e kombësisë, përkatësisht përkatësisë etnike të qytetarëve, kryesisht për shkak të faktit se kjo është një ndjenjë personale e përkatësisë në një bashkësi të caktuar të qytetarit. Po ashtu theksohet se nuk ka shënime të veçanta që janë në kompetencë të një institucioni të caktuar nga mund të merren të dhënat e deklaruara. “Kjo duhet të merret veçanërisht parasysh në korrelacion me faktin se letërnjoftimi, në përputhje me Ligjin për Letërnjoftim, lëshohet-jepet për herë të parë në moshën 18 vjeçare dhe nuk ka ndonjë dokument paraprak ose regjistrime që përmbajnë të dhëna të kombësisë. “Letërnjoftimi është dokument publik që vërteton identitetin, shtetësinë dhe adresën e vendbanimit,” shpjegoi Qeveria. Më tej në mendim-opinion, thuhet: “Deklarimi i kombësisë etnike është e drejtë personale dhe përcaktim i individit dhe nuk duhet të theksohet në dokument publik siç është letërnjoftimi, sepse askush nuk mund ta ndalojë individin si subjekt të deklarojë identitetin e tij etnik ose kombëtar kudo ose kurdoherë. “Analiza krahasuese tregon se një shembull i tillë nuk është i njohur në rajon dhe si vende ne tregojmë të gjitha vendet e ish -Jugosllavisë, duke përfshirë vendet anëtare të BE -së dhe vendet e tjera evropiane si Gjermania,” thanë nga Qeveria, duke shtuar se përveç kësaj bashkësive etnike kanë të drejtë të shprehin përkatësinë e tyre etnike, nuk u dha asnjë argument shtesë në mbështetje të kërkesës për një ndryshim të tillë në Ligj. Sidoqoftë, siç thekson “MKD.mk”, përkundër këtij mendimi të miratuar në seancën e Qeverisë, menjëherë pasi koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së dhe koalicionit – Jovan Mitreski, tha se shumica qeverisëse do të mbështesë propozimin e Besës. Ndërkohë, Kryeministri Zoran Zaev ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se ai mbështet propozimin dhe madje e paraqiti atë si një përfitim të shoqërisë sonë multietnike: “Gjëra të tilla duhet patjetër të mbështeten sepse ne jemi një vend multietnik.” E di që ka debate dhe ndjek se mund të shkaktojë ose jo diskriminim. “Ne kurrë nuk kemi fshehur dhe as ndokush nuk ka turp për identitetin e tyre. Përkundrazi, ne kemi qenë krenarë dhe si një shoqëri multietnike të gjithë jemi krenarë për diversitetin etnik për të cilin jemi të njohur dhe ne jemi një shembull i bashkëjetesës dhe shumë të zhvilluar vendet mund të mësojnë nga ne. “tha dje Kryeministri, duke i bërë thirrje opozitës të vazhdojë propozimin. Sot, kur u pyet nga “Kanal 5” cila është arsyeja e ndryshimit në pikëpamjet e Qeverisë kundrejt pozitës së Kryeministrit, Qeveria sqaroi se Zaevi shprehu një pozicion politik dhe ai nuk duhet të shoqërohet me atë që thuhet në opinion . Sidoqoftë, rezultati i procesit do të varet nga Parlamenti, shtuar nga “Ilindenska”. Sot, Presidenti Stevo Pendarovski, në një intervistë për “MKD.mk”, tha se ai personalisht është kundër përkatësisë etnike që të regjistrohet në letërnjoftim.